Regulament

                                           Termeni și condiții comerciale
                                                     SELFIEROOM

 1. Dispoziții generale.
 2. Ori de câte ori regulile se aplică termenilor următori, trebuie înțeleși ca:
 3. a) Furnizorul de servicii - Your Holding cu răspundere limitată cu sediul în Cracovia, str. Karmelicka 55, camera 4, 31-128 Cracovia, înregistrată în Registrul Comerțului deținută de către Tribunalul Districtual din Cracovia, Departamentul Economic KRS, sub numărul 0000516225 KRS, Nr. reg. com.: 7811897335, CIF: 302767363, Telefon: + 40312296270, e-mail: info@selfieroom.com;
 4. b) Termeni și condiții generale - acest document care precizează condițiile de prestare a serviciilor prin mijloace electronice de către prestatorul de servicii, adică termenii și condițiile generale de vânzare și livrare mărfuri;
  c) Client - persoană fizică care are vârsta de peste 18 ani și are capacitate juridică deplină, încheind cu prestatorul de servicii un contract de cumpărare care nu este direct legat de activitatea sa profesională (consumator conform OUG 34/2014 privind Drepturile consumatorilor) sau persoană juridică, unitate organizațională fără personalitate juridică, dar capabilă să dobândească drepturi și să își asume obligații în nume propriu, antreprenor în temeiul legislației în vigoare din Codul civil.
 5. d) Magazin online - un site web situat pe internet pe www.selfieroom.com pentru prezentarea ofertei și a comenzii furnizorului de servicii;
  e) Mărfuri - bunuri și articole comercializate de vânzătorul cu amănuntul în magazinul online;
  f) Comandă - conduce la încheierea unui contract de cumpărare de către Client cu indicarea bunurilor de un anumit tip și cantitate care urmează să fie alese.
 6. Acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă din Contractul de cumpărare încheiat între Furnizorul de servicii și Client iar acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale este voluntară, dar este necesară pentru a încheia un contract de cumpărare.
 7. Informațiile despre bunurile incluse în oferta Magazinului electronic reprezintă o invitație de a încheia un contract de cumpărare în sensul legislației în vigoare, în conformitate cu conținutul Termenilor și Condițiilor Generale.
 8. Numele și sigla furnizorului de servicii reprezintă un bun protejat legal, orice utilizare fără consimțământul scris prealabil este interzisă.

II.Reguli pentru punerea în aplicare a unui contract de cumpărare

 1. Termenii detaliați ai contractului de cumpărare sunt definiți în regulamentele, legea aplicabilă și orice alte acorduri individuale scrise ale părților.
 2. Un contract de achiziționare se încheie în momentul confirmării către client a posibilității de a finaliza comanda de către prestatorul de servicii.
 3. Pentru a încheia un contract de vânzare sunt necesare următoarele:
 4. a) informarea Clientului cu privire la Termenii și Condițiile Generale și acceptarea conținutului acestora;
  b) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal, recepționarea informațiilor generate de sistem și a informațiilor furnizate de Furnizor cu privire la implementarea Comenzii ;
 5. c) completarea corectă a Comenzii;
  d) obligația de a plăti prețul și suma pentru livrarea de bunuri;
  e) confirmarea Comenzii de către Furnizor.
 6. Prin plasarea unei comenzi, Clientul se poate înregistra în magazinul electronic creând un cont în sistemul IT cu un login și o parolă confidențiale. Prin trimiterea comenzilor, Clientul poate utiliza un nume de utilizator și o parolă predefinite pentru contul creat.
 7. Clientul are obligația de a proteja datele de conectare pentru a accesa contul în magazinul electronic prin acces neautorizat.
 8. Prin înregistrarea și trimiterea Comenzii, Clientul declară că:
 9. a) a fost familiarizat cu Termenii și condițiile comerciale și acceptă conținutul acestora
 10. b) informațiile furnizate în formularul de înregistrare sunt adevărate;
  c) este de acord cu prelucrarea datelor personale în scopuri legate de îndeplinirea contractului de cumpărare,
 11. d) este de acord să primească informații generate din sistem și informații furnizate de Furnizorul de servicii privind starea Comenzii la adresa de e-mail specificată.
 12. Prin înregistrare, Clientul poate fi de acord să obțină informații comerciale și de marketing la adresa de e-mail specificată. Acordul de mai sus poate fi revocat în orice moment.
 13. În momentul înregistrării, Clientul încheie un contract cu Furnizorul de servicii pentru furnizarea de servicii electronice, care poate fi oricând revocat printr-un mesaj trimis prin e-mail sau în scris Furnizorului de servicii.
 14. Clientul nu poate plasa conținuturi ilegale în sistem.

III. Plasarea comenzilor

 1. Prin plasarea comenzii, clientul specifică tipul și cantitatea Bunurilor, se angajează să le preia și să plătească prețul pentru acestea.
 2. Comenzile pot fi plasate în magazinul electronic 24 de ore pe zi.
 3. Înainte de executarea Comenzii, Furnizorul confirmă comanda plasată.
 4. Confirmarea Comenzilor este realizată de către Furnizorul de servicii în mod electronic la adresa specificată de Client în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la plasarea comenzii.
 5. Dacă comanda nu este confirmată, este recomandat ca Clientul să contacteze imediat Furnizorul de servicii pentru a se asigura realizarea corectă a serviciului.
 6. Implementarea Comenzilor și Livrarea de bunuri are loc între orele 9:00 și 17:00 în zilele lucrătoare și poate dura până la 5 zile lucrătoare pentru comenzile livrate în România și până la 14 zile lucrătoare pentru comenzile trimise în străinătate.
 7. Condiții de plată
 8. Prețurile de achiziție a bunurilor afișate în magazinul electronic nu includ costurile de livrare.
 9. Prețul final de vânzare, inclusiv costurile de livrare și alte costuri (cum ar fi taxele de expediere cu plata la livrare), este inclus în Rezumatul comenzii înainte de aprobarea finală a acesteia din partea clientului.
 10. Prețurile mărfurilor vizibile în Magazinul electronic, precum și costurile de transport și alte costuri sunt prețurile brute, inclusiv TVA, taxele vamale și alte taxe, în valoarea specificată în reglementările relevante, exprimate în moneda română.
 11. Plata prețului de vânzare poate fi efectuată prin următoarele modalități de plată:
 12. a) printr-un transfer către contul bancar al Furnizorului de servicii care este disponibil pe site-ul Magazinului electronic în decurs de 3 zile lucrătoare de la Cumpărarea bunurilor;
  b) cu cardul prin portalele de plată Przelewy24.pl sau PayPal în momentul încheierii Comenzii;
  c) Ramburs la livrare
 13. În formularul de comandă, Clientul are posibilitatea de a alege metoda de plată pe care o preferă.
 14. Dacă Clientul nu efectuează o plată în decurs de 3 zile lucrătoare de la efectuarea Comenzii, în cazul în care nu a ales să plătească ramburs - comanda va fi anulată.

7.Clientul va primi o dovadă a plății sau factura cu TVA odată cu livrarea Bunurilor dacă a cerut livrarea facturii cu TVA la înregistrarea Comenzii și a furnizat informațiile necesare în acest scop.

 1. Regulile de livrare
 2. Livrarea Bunurilor va fi efectuată la adresa de livrare indicată de Client în Comandă.
 3. Furnizorul efectuează Livrarea Bunurilor pe cont propriu sau prin intermediul unui operator de curierat sau poștă.
 4. Costurile de livrare sunt afișate în Magazinul electronic și în Formularul de comandă și depind de modalitatea de plată și metoda de livrare aleasă de Client.
 5. Livrările de bunuri au loc pe teritoriul României și a țările listate pe site-ul magazinului.
 6. Comenzile nu sunt procesate duminica, în sărbătorile legale și alte zile nelucrătoare, care pot fi menționate și pe site-ul magazinului online înainte de plasarea Comenzii de către Client.
 7. Reclamații
 8. Furnizorul de servicii se obligă să furnizeze clientului bunuri fără defecte și daune fizice.
 9.  Defecțiunea fizică a produsului nu este în conformitate cu contractul de cumpărare în cazul în care bunurile:
 10. a) nu are caracteristicile pe care acest tip de Bunuri ar trebui să le aibă în scopul declarat în contractul de cumpărare sau care decurge din circumstanțele sau scopul utilizării Bunurilor;  
  b) nu are caracteristicile pe care Furnizorul de servicii le-a furnizat Clientului, inclusiv prezentarea unui eșantion sau a unui model;
  c) nu este adecvat scopurilor despre care Clientul a informat Vânzătorul în contractul de vânzare, iar Furnizorul nu a avut obiecții cu privire la acest scop ;
 11. d) a fost livrat Clientului în stare incompletă.
 12. Aceasta nu reprezintă o daună fizică sau o deteriorare a bunurilor despre care a fost informat clientul înainte de efectuarea achiziției.
 13. Acestea nu reprezintă diferență dintre Bunuri și diferențele contractuale dintre aspectul real al bunurilor livrate și fotografia lor plasată pe site-ul magazinului, dacă acestea sunt rezultatul unei configurații individuale a computerului clientului (culoare, aspectul facturii, proporțiile etc.)
 14. În caz de neconcordanță între bunuri și contract, Clientul care este un consumator poate să depună o plângere fie personal, fie în scris, la următoarea adresă: str.Karmelicka 55, camera 4, 31-128 Cracovia și, de asemenea, prin e-mail la următoarea adresă: info@selfieroom.com. Clientul ar trebui să trimită apoi furnizorului bunurile defecte, împreună cu o descriere a defectului la adresa: str. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka.
 15. Plângerea ar trebui notificată de îndată ce s-a primit informația pe baza cererii sale.
 16. Furnizorul de servicii va lua în considerare plângerea în termen de 14 zile de la primirea acesteia și va informa Clientul cu privire la metoda examinării acesteia prin e-mail la adresa indicată de acesta, cu excepția cazului în care Clientul declară un alt mod în care dorește să fie informat.

8.Lipsa răspunsului Furnizorului de servicii cu privire la modalitatea de evaluare a reclamației la un moment dat, determină atitudinea sa ca una pozitivă.

 1. În cazul unei reclamații justificate, costurile asociate cu trimiterea Produslui către Furnizorul de servicii, apoi trimiterea noului Produs către Client sau remedierea neconformității vor fi suportate de Furnizorul de servicii.

VII. Dreptul de retragere din contract

 1. Clientul care este consumator are dreptul să se retragă din contractul de vânzare conținut în Magazinul online în condițiile indicate mai jos.
 2. Clientul se poate retrage din contractul de cumpărare fără a prezenta nici un motiv prin prezentarea unei declarații scrise în termen de 14 zile de la data livrării Bunurilor.
 3. În cazul retragerii efective din contractul de achiziție, contractul este considerat nul. În acest caz, Clientul este obligat să restituie imediat bunurile achiziționate (noi, fără semne de utilizare) imediat, dar cel târziu în termen de 14 zile de la data retragerii. Pentru a respecta termenul limită de mai sus, este necesar să returneze Bunurile înainte de expirarea acestei perioade. Bunurile returnate trebuie să fie însoțite de dovada achiziționării. (chitanță sau copia facturii).
 4. În termen de 14 zile de la data rezilierii din Contractul de vânzare, Furnizorul va returna Clientului toate plățile efectuate, inclusiv costul livrării Bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare selectată de Client, alta decât metoda cea mai ieftină de livrare).
 5. Vânzătorul va restitui plata utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Client, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord în mod explicit cu o altă metodă de rambursare, care nu implică costuri suplimentare pentru acesta.
 6. Dacă Furnizorul de servicii nu și-a propus să ridice Bunurile de la Client personal, el se poate abține de la returnarea plății până la primirea Bunurilor înapoi sau până când Clientul dă dovadă de trimiterea Bunurilor, în funcție de care eveniment are loc mai întâi.
 7. Dacă Clientul a ales o metodă de livrare a Bunurilor, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Furnizorul de servicii, Furnizorul de servicii nu este obligat să ramburseze Clientului costurile suplimentare legate de retragerea din contract.
 8. Clientul suportă doar costul direct al returnării bunurilor.
 9. Clientul este responsabil pentru reducerea valorii produsului datorită utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
 10. Un client care este consumator poate utiliza modalități de soluționare a unei reclamații extra-judiciare și poate solicita despăgubiri solicitând instituții specializate (de ex.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Informații detaliate cu privire la modalitățile de soluționare a reclamațiilor, precum și regulile privind accesul la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul ANPC.
 11. Formularul model de retragere din contractul de cumpărare de către Clientul care este consumator este atașat la acești Termeni și Condiții generale de afaceri.

VIII. Condiții tehnice pentru utilizarea serviciului

 1. Pentru a utiliza în mod corespunzător Magazinul online, Clientul trebuie să aibă: o conexiune la Internet, dispozitive care permit utilizarea resurselor de Internet (computer, tabletă etc.), un sistem de operare de bază și un browser (de ex. Firefox, Internet Explorer) pentru a afișa un serviciu web și suport pentru limbajul JavaScript pe ecranul unui document hipertext conectat la web, cu posibilitatea de a primi cookie-uri, un cont de poștă electronică activ, software Adobe Acrobat Reader pentru a citi fișiere PDF și numere de telefon mobil.
 2. Furnizorul informează că utilizarea serviciului poate implica expunerea la un virus de calculator, Cai troieni și spam. Pentru a evita astfel de pericole, se recomandă accesul precaut la programe din surse necunoscute, la e-mailurile primite de la un expeditor necunoscut și instalarea unui software adecvat care vă protejează calculatorul de viruși și de cai troieni .
 3. Dispoziții finale
 4. Acești Termeni și Condiții generale se aplică din data de 01.01.2016.

2.Furnizorul de servicii poate modifica oricând prevederile Regulamentului și o astfel de modificare va fi disponibilă pe site-ul Magazinului Online. Modificările regulamentului vor intra în valabile în termen de 14 zile de la data plasării lor pe site-ul magazinului online.

 1. Clientul va fi notificat cu privire la modificarea Regulamentului la prima autentificare pe site-ul Magazinului Online după modificarea Regulamentului și posibilitatea acceptării sau refuzului de a accepta regulamentul modificat. Refuzul de a accepta regulamentul modificat va duce la ștergerea contului clientului.
 2. Modificarea Regulamentului nu va afecta drepturile dobândite de Client ca urmare a comenzilor plasate înainte de schimbare (părțile sunt legate de Regulamentul în vigoare la momentul plasării comenzii de către Client).
 3. Aceste reguli sunt disponibile pe site-ul magazinului online și în magazinul de piatră al furnizorului: str. Karmelicka 55 camera 4, 31-128 Cracovia.
 4. În chestiunile care nu intră sub incidența prezentului regulament, se aplică dispozițiile Codului civil și toate legile în vigoare privind dreptul consumatorilor.
 5. Litigiile legate de furnizarea de servicii prin magazinul online vor fi soluționate de o instanță cu jurisdicție generală.

 

LIVRARE GRATUITĂ DE LA 350 lei
14 ZILE PENTRU RETURNARE
PRODUSELE LE EXPEDIEM ÎN TERMEN DE 1-5 ZILE LUCRĂTOARE
SIGURANȚĂ DATORITĂ CRIPTĂRII SSL
în sus
Magazinul este în modul previzualizare
Afișează versiunea completă a paginii
Sklep internetowy Shoper Premium